Партньори

Фармасуис ЕООД има дългогодишни партньорски взаимоотношение с редица реномирани фармацевтични компании, като по този начин Фармасуис ЕООД предоставя достъп до иновативни продукти на българските пациенти.

  • Recordati
  • Medinova
  • Otsuka
  • Humana
  • Ipsen
  • Orexigen